Chi tiết thủ tục
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.
a. Địa điểm:
 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá (Số 91 Hàn Thuyên, Thành phố Thanh Hóa)
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giê làm việc hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ ngày nghỉ, lễ, tết);
c. Trình tự:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn cho thương nhân
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn thương nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng thông tin truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm để xử lý
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tổng hợp trình lãnh đạo Chi cục ký .
- Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ trong thời hạn 5 ngày phải chuyển hồ sơ cho cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho thương nhân biết các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh. (thời gian thương nhân bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Lưu hồ sơ;
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hoá
b. Thời gian:
Trong gi  hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ ngày nghỉ, lễ, tết)
c. Trình tự tr¶:
- Thương nhân nộp phí, lệ phí theo quy định
- Thương nhân nộp phiếu hẹn, nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại 3. Hồ sơ.
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :
- Đơn đề nghị tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở (01 chính)
- Danh sách các học viên và kèm theo mỗi người một ảnh 2x3 (01 bản)
b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
Không quá 15, ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức và cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Kh«ng
8. Phí, lệ phí: 
Mức phí: 15.000đ /1 người tham gia tập huấn kiến thực vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm chưa kể tài liệu và bồi dưỡng giáo viên.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: GiÊy chøng nhËn
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
 Học viên được tập huấn và kiểm tra phải đạt điểm 5 trở lên11.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Số 12/2003/PL-UBTVQH11 được Chủ tịch nước công bố ngày 7 tháng 8 năm 2003 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh vệ sinh san toàn thực phẩm ban hành ngày 7 tháng 9 năm 2004 có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ;
- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 về việc ban hành quy định yêu cầu kiến thức VSATTP đối với ng­ời trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm;
 - Quyết định số 80/QĐ -BTC ngày 17/11/2005 của Bộ tr­ởng Bộ tài chính quy định mức thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí quản lý chất l­ợng VSATTP;
 - Quyết định số 1228/QĐ -SYT ngày 31/12/2003 của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai, thực hiện đề án Cái cách thủ tục hành chính theo mô hình ”một cửa" của ngành Y tế, Có hiệu lực từ ngày 01/10/2003;
Quyết định số 245/QĐ-SYT ngày 08/5/2009 của Giám đốc Sở Y tế về việc Uỷ quyền cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận liên quan đến Vệ sinh, an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 08/5/2009.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.064
Online: 19