Chiều ngày 04/11, xã biên giới Sơn Kim 2 đã tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng chí Nguyễn Chí Báo – Trưởng phòng tư pháp huyện, cùng lãnh đạo trung tâm hàng chí công và Phòng văn hóa huyện đã về dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan đến háp luật và dịch vụ công trực tuyến.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trong thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật cho tổ chức, cá nhân và nhân dân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội, đoàn kết chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển và giàu mạnh.

          Tại hội nghị, cấp ủy, ban công tác mặt trận, ban phát triển, các thành viên của các Tổ hòa giải, Tổ Covid 19 công đồng, tổ trưởng tổ dân cư trong toàn xã và nhân dân thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2 đã được tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, quy trình hòa giải cho các hòa giải viên; phân tích các tình huống, các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp thường diễn ra trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở và chia sẻ các biện pháp tháo gỡ, khó khăn trong quá trình hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, một số quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân phải thực hiện trong các quan hệ dân sự, các quy định mới của pháp luật về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, hôn nhân gia đình, tư pháp, tranh chấp đất đai....

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về chủ trương, định hướng của Trung ương, tỉnh liên quan đến cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, công tác cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình, thủ tục, và cách  sử dụng phần mềm dịch vụ trực tuyến trong thời điểm cả nước ra sức thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhằm đẩy lùi dịch Covid 19.  Cán bộ cốt cán xã, thôn và nhân dân thôn Làng Chè đã được đồng chí Lê Đình Nhu- Phó giám đốc TTHC huyện Hương Sơn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về dịch vụ công trực tuyến và tập huấn sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4. Góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực thi và chấp hành các quy định của pháp luật và công tác cải cách hành chính.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 270.821
    Online: 23