Chiều nay, 29/5/2022. Chi bộ Trạm y tế xã Sơn Kim 2 diễn ra đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024 và đã thành công tốt đẹp. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền PBTTTĐU, đồng chí Trần Văn Sơn PCTUBND.

Tại đại hội được lắng nghe đồng chí Nguyễn Quang Nhàn thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2022, đề ra PHNV 2022 - 2024, đồng chí Lê Thị Khuân thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ qua và 3 bài tham luận góp ý, bổ sung thêm các nội dung, đặc biệt quyết tâm của chi bộ và các đảng viên thống nhất cao vào các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nội dung trong nghị quyết đã được biểu quyết thống nhất. Ngoài ra, đại hội đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ mới với 3 đồng chí Nguyễn Quang Nhàn tái cử bí thư chi bộ với số phiếu 9/9 đạt tỷ lệ 100%, đồng chí Phạm Quang Truyền trúng cử chức vụ PBT chi bộ với số phiếu 9/9 đạt tỷ lệ 100%, đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam tái cử cấp ủy viên với số phiếu 9/9 đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Lê Thị Khuân , sau 1 nhiệm kỳ cống hiến với chức vụ PBT chi bộ, do 1 vài lý do chính đáng, đc chi bộ cho nghỉ không tái cử nhiệm kỳ này. Chúc mừng đại hội, chúc mừng các đồng chí, chúc cho tình đoàn kết của chi bộ, trách nhiệm của từng đảng viên tiếp tục được phát huy tốt để thực hiện thắng các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra.

Một số hình ảnh tại đại hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 263.155
    Online: 2