Thực hiện Kế hoạch số: 04/KH – TTHĐ ngày 18/05/2022 của Thường trưch HĐND xã Sơn Kim 2 về Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân trong các trường Tiểu học và Mầm non xã Sơn Kim 2 năm học 2021 -2022; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2022 – 2023

Ngày 31 tháng 05 năm 2022 đoàn giám sát Hội đồng nhân dân xã đã làm việc với 2 nhà trường nghe  báo cáo kết quả dạy và học, huy động sử dụng nguồn vận động tài trợ của phụ huynh học sinh để xây dựng cơ sỡ vật chất phục vụ năm học vừa qua; Tại thời điểm giám sát 2 nhà trường đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong vận động tài trợ, quản lý và sử dụng kinh phí theo thông tư hướng dẫn, hồ sơ chứng tư đầy đủ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.144
    Online: 17