ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ SƠN KIM 2  
 
   
 
*      
DANH SÁCH UV BCH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CV BCH GHI CHÚ
1 Cao Kỷ Vị BT Đảng ủy BT BCH Đảng bộ  
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền PBT Đảng ủy PBT BCH Đảng bộ  
3 Cù Mạnh Tuấn PBT ĐU- CT UBND PBT BCH Đảng bộ  
4 Nguyễn Quốc Phong CT UBMTTQ UV BCH  
5 Nguyễn Hồng Sánh GĐ xí nghiệp chè UV BCH  
6 Lê Hồng Phong PCT UBND UV BCH  
7 Phạm Khắc Núi Trưởng CA UV BCH  
8 Trần Văn Sơn PCT UBND UV BCH  
9 Phan Hồng Sơn Xã đội trưởng UV BCH  
10 Nguyễn Thị Tâm CT Hội LHPN UV BCH  
11 Lê Thị Hương CHT Hội ND UV BCH  
12 Đặng Đình Thăng PCT Hội ND UV BCH  
13 Lê Thị Hồng Khuyên BT Đoàn TN UV BCH  
14 Nguyễn Thị Hồng Minh HT trường TH UV BCH  
Tổng: 14      
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 263.200
Online: 13