Thông tin về Lãnh đạo UBND

UBND

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Cao Kỷ Vị Bí thư đảng ủy

02

Nguyễn thị thanh Huyền

Phó Bí thư ĐU

03

Cù Mạnh Tuấn

chủ tịch UBND xã

04

Lê Thị Hương

Phó CTHĐND xã
05 Lê Hồng Phong Phó CT UBND xã
06 Trần Văn Sơn Phó CT UBND xã
     
 
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 263.221
Online: 12