Thông tin liên hệ CBCC xã Sơn Kim 2

STT    Họ và Tên   Chức Vụ       Số Điện Thoại        Ghi chú     
1 Cao Kỷ Vị BT Đảng ủy 0977085496  
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó BT ĐU 0966292984  
3 Cù Mạnh Tuấn CT UBND xã 0988127666  
4 Lê Thị Hương P. Chủ tịch HĐND 0868642894  
5 Nguyễn Quốc Phong Chủ tịch MTTQ xã 0982794736  
6 Lê Hồng Phong P. chủ tịch UBND xã 0382945477  
7 Phan Hồng Sơn Chỉ huy trưởng quân sự 0976116135  
8 Lê Thị Thanh Minh Kế toán- Ngân sách xã 0986990507  
9 Trần Văn Sơn Phó CT UBND 0969217776  
10 Nguyễn Thị Lan Hương Văn hóa- Xã hội 0984137898  
11 Nguyễn Sỹ Biền Văn hóa- Xã hội 0985474588  
12 Trần Ngọc Anh Địa Chính 0982829627  
13 Phạm Khắc Núi Trưởng CA 0915700355  
14 Đặng Thị Như Mai Địa Chính 0976511777  
15 Nguyễn Thị Nguyệt Tư pháp 0943244810  
16 Phan Thị Nương Văn Phòng 0986308255  
17 Nguyễn Thi Hoài Thương Văn Phòng 0986599126  
18 Trần Quốc Tuấn Tư Pháp 0942118833  
         
         
         
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 270.780
Online: 23