Một số Danh lam thắng cảnh xã An HòaThịnh

Đền Gôi Vị - Di tích lịch sử cấp quốc gia

Đền Gôi Vị có từ bao giờ hiện nay chưa thể xác định được nhưng cũng như các làng khác trong Tổng An ấp đều có đền thờ của làng mình, Bình Hòa có đền Bình Hòa, Thịnh xá có đền Thịnh Xá, Yên Bái. . . thì dĩ nhiên làng Gôi vị có đền

     

      Gôi Vị do nhân dân trong  làng lập nên để thờ thành hoàng của làng mình là “Cao sơn cao các mạc sơn đại vương” như linh vị thành hoàng đã ghi được thờ phụng trong đền.Một số tài liệu, bài viết cho răng đền Gôi vị mãi đến thế kỷ XVIII, năm 1717 mới được lập nên để thờ bà Phan Thị Viên vô hình chung đã trực tiếp phủ nhận và xóa bỏ lịch dử hình thành và phát triển văn hóa tính từ đầu thế kỷ XVIII trở về trước của mảnh đất Sơn Hòa này.

      Đền Gôi vị năm 2005 được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ngôi đền tọa lạc trên một khuôn viên rộng khoảng 2 nghìn mét vuông. Qua các ghi chép còn được lưu giữ, có thể nhận định những vị thần đầu tiên được rước vào thờ phụng ở đền gôi vào khoảng giữa thế kỷ 18 thời vua cảnh hưng là anh nghị đại Vương Đinh Nho Công và con trai là đặc đạt đại vương Đinh Nho Hoàn. Đến cuối thế kỷ 19, thời nhà nguyễn, đạo mẫu được triều đình coi trọng và phát triển khắp cả nước. Vào khoảng thời gian này bà Phan Thị Viên á thiếp của Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn, đã được gia phong “Lương tĩnh thục diệu nhàn uyển đoan túc dực bảo trung hưng phúc thần” và rước bà vào nhà thờ phụng ở đền Gôi Vị.

 

      Đền Gôi vị được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2018 là một vinh dự to lớn đối với toàn thể nhân dân xã An Hòa Thịnh và đặc biệt là đối với dòng họ Đinh nho, dòng họ hiếu học, có truyền thống khoa bảng đã làm rạng danh cho mảnh đất An Hòa Thịnh.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 263.195
Online: 14