LỊCH LÀM VIỆC TUẦN   2 ( TỪ NGÀY 10/02 đến 16/01/2022)

Thời gian

Nội dung công việc

CBCC; Ban ngành chuẩn bị

Lãnh đạo chủ trì

Thành phầm tham gia

Địa điểm (thời gian hoàn thành)

T2

 10/01

Sáng

Họp HĐND xã kỳ họp thứ 2

TT HĐND , VP xã

TT HĐND

Đại biểu HĐND và các TP mời

Nhà văn hóa xã

Chiều

Giao ban đầu tuần

VP xã

BTV Đảng ủy

Toàn thể cán bộ, CC, CBCKT xã,

Phòng họp UBND xã

T3\

 

11/01

Sáng

Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Soát xét các nội dung chuẩn bị công tác tổng kết QPAN, XD NTM

VP xã

CT, PCT HĐTĐKT

Lãnh đạo UBND xã

Thành viên HĐTĐKT

Phòng họp UBND xã

Chiều

Hội nghị tuyên truyền, phát động đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ tết nguyên đán nhân dần 2022

Ban công an xã

Lãnh đạo Đảng ủy-UBND, Ban công an

Toàn bộ cán bộ cốt cán xã,

BT,TT,CAV, TĐT, lực lượng Đoàn TN

Nhà văn hóa xã

 

T4

12/01

Sáng

Giao ban UBND huyện

VP UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

CT UBND xã

HT UBND huyện

Công an, quân sự, đầu mối NTM, PCT PT lĩnh vực soát xét các báo cáo, nội dung phục vụ hội nghị tổng kết QPAN

 

ĐC Lê Phong-PCTUB

 

 

Chiều

14 h30: mời các công dân và đại diện gia đình có con em trúng tuyển lên gặp mặt

Ban quân sự, công an

CT hội đồng NVQSCA xã

Cônng dân trúng tuyển và đại diện gia đình. Thành viên HĐNVQS xã và theo GM

Nhà văn hóa xã

T5

13/1

Sáng

Tham dự lễ nhận quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại BCHQS huyện

BCHQS xã

Lãnh đạo BCHQS huyện

Xã đội trưởng, xã đội phó

HT Huyện đội

Họp soát xét các nội dung phục vụ tổng kết công đoàn xã, hội nghị cán bộ, công chức,KCT xã, công tác tổng kết QPAN- XD NTM

VP, BCH Công đoàn xã

Lãnh đạo UBND, BCH Công đoàn xã

Trưởng phó BCĐ XD NTM, lãnh đạo UBND, Công an,quân sự, BCH Công đoàn xã

Phòng họp tầng 2 –UBND xã

Chiều

Hội nghị tổng kết QP-AN- XD NTM năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ban công an, quân sự, Đầu mối NTM

BCĐ XD NTM

Lãnh đạo UBND

TP theo giấy mời

Nhà văn hóa xã

T6

14/1

Sáng

Làm việc với tổng đội TNXP về vấn đề ý kiến kiến nghị của cử tri

VP xã

ĐC Lê Hồng Phong-PCTUBND xã

TT Đảng ủy-HĐND-UBMTTQ, Lãnh đạo UBND xã

Phòng họp gác2, UBND xã

Bàn giao nhiệm vụ văn phòng Đảng ủy, Thống kê

ĐC Đoài, Thương

TTĐảng ủy, Lãnh đạo UBND

TTĐảng ủy, Lãnh đạo UBND

 Vp xã

TTĐảng ủy, Lãnh đạo UBND

Chiều

Tổng kết công đoàn kết hợp hội nghị cán bộ, công chức, KCT xã năm2022

BCH Công đoàn

BTV Công đoàn, lãnh đạo UBND

TP theo giấy mời

Nhà văn hóa xã

T7

15/1

 

Sáng

Soát xét nhiệm vụ giao chỉ tiêu cho 08 thôn và các ban ngành đoàn thể

CB phụ trách các lĩnh vực,

ĐC Tuấn- CTUBND xã

Toàn thể CB, CC, KCT xã

Phòng họp tầng 2-UBND xã

Chiều

Hội nghị triển khai giao nhiệm vụ, chỉ tiêu KT XH năm 2022, ký cam kết thi đua năm 2022

VP xã

BTV Đảng ủy

TP theo giấy mời

Nhà văn hóa xã

   CN

16/1

Sáng

Soát xét, chỉ đạo các thôn ra quân dọn VSMT và tiếp tục triển khai thực hiện NV NTM

Tổ chỉ đạo, Ban phát triển thôn

Tổ chỉ đạo, Ban phát triển thôn

Cb và nhân dân các thôn

Tại các thôn

Chiều

Soát xét, chỉ đạo các thôn ra quân dọn VSMT và tiếp tục triển khai thực hiện NV NTM

Tổ chỉ đạo, Ban phát triển thôn

Tổ chỉ đạo, Ban phát triển thôn

Cb và nhân dân các thôn

Tại các thôn

 

Lưu ý: Các cuộc họp đồng chí nào phụ trách chuẩn bị chủ động tham mưu giấy mời, trừ các trường hợp đột xuất còn lại giấy mời phải hoàn thiện chuyển văn phòng trước 1,5  (ngày đêm) cho đến thời điểm tổ chức cuộc họp để đảm bảo có thời gian cho việc chuyển phát. Căn cứ sườn công việc chính, nếu các ngành dọc muốn tổ chức các hoạt động khác thì sắp xếp lịch tránh trùng lặp.

Nơi nhận:

 - TT Đảng ủy, HĐND;

 - Lãnh đạo UBND xã;

 - Trưởng các đoàn thể;

 - Cán bộ, công chức, bán chuyên trách cấp xã;

 - Lưu: VPUB.

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.056
    Online: 12