Ngày 15/6/1957, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vinh dự đón Bác Hồ về thăm, làm việc. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, ghi dấu những tình cảm đặc biệt mà Người dành cho Hà Tĩnh. Chuyến thăm của Bác là nguồn động viên tinh thần to lớn để Hà Tĩnh vượt qua khó khăn thử thách, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian một ngày, Người đã đi thăm, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Bác đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của nhân dân Hà Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và kiến quốc. Bác khen ngợi các bà mẹ đã hết lòng giúp đỡ thương binh, bệnh binh; khen thành tích trong công tác thủy nông, về tổ đổi công, về ngày công phục vụ tiền tuyến, đóng góp lương thực của nhân dân cho kháng chiến… Đồng thời, Bác cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong việc bảo vệ của công, tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất; Bác căn dặn tập trung phát triển kinh tế, xây dựng xí nghiệp, xây dựng công trình thủy lợi, sản xuất hàng hóa để phát triển kinh tế ...

65 năm trôi qua, những tình cảm sâu nặng của Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh và lời căn dặn “Hà Tĩnh hãy làm cho tình hình nổi bật lên” trở thành động lực tinh thần để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực phấn đấu trên bước đường đổi mới và phát triển.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương và thời kỳ đổi mới, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh (tháng 9/1991), Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, giành được những thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu hút đầu tư đạt kết quả cao; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại mở rộng; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 270.754
    Online: 16