Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian qua, huyện Hương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân. Qua kết quả đánh giá hàng năm, huyện Hương Sơn xếp thứ 2 toàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.

hời gian qua, huyện Hương Sơn đã ban hành nhiều kế hoạch cải cách hành chính, trong đó phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính để các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt theo phân cấp thẩm quyền quản lý. 

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện

 

Trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Nhân dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các địa phương đã được đội ngũ cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo

 

Huyện cũng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác thủ tục hành chính tại địa phương. Thị trấn Phố Châu là một trong những địa phương có những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất. Ông Phan Xuân Định -Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn phố Châu cho biết: "Đội ngũ cán bộ, công chức luôn được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đồng thời, chúng tôi tập trung đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng như: máy vi tính, máy in, photocoppy, hệ thống iternet, wifi, quạt, máy điều hòa nhiệt độ... để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm việc hiệu quả và tiếp đón, phục vụ nhân dân được tốt hơn".

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Thị trấn Phố Châu tiếp và xử lý các ý kiến nhân dân tại Phòng tiếp dân.

 

Từ đầu năm đến nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 19.900 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng và trước hẹn 19.761 hồ sơ; có 115 hồ sơ đang giải quyết và một số hồ sơ không giải quyết được. Đồng thời, tổng số thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện là 471, trong đó: cấp huyện là 296, cấp xã là 175 thủ tục, tất cả đều được cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý kịp thời, nhanh chóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương

 

Bên cạnh đó, huyện Hương Sơn đã tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn theo hướng hiện đại hoá hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan cấp huyện, xã, thị trấn đều sử dụng thành thạo máy vi tính để xử lý công việc. Các máy vi tính được kết nối Intenet và tích hợp các phần mềm chuyên dụng thuộc các lĩnh vực như tư pháp - hộ tịch, tài chính - kế toán... Đẩy mạnh trao đổi công việc qua Hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Ông Lê Đình Nhu - PGĐ Trung tâm hành chính công huyện Hương Sơn cho biết: "Hiện nay, UBND huyện đang ứng dụng các phần mềm như: Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Hộp thư điện tử của tỉnh, Gửi nhận văn bản, Phần mềm kế toán Misa, Chữ ký số, phần mềm hộ tịch và một số phần mềm chuyên ngành khác...100% cán bộ công chức đã được cấp tài khoản Hộp thư điện tử; phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, đã góp phần rất lớn trong việc quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan và giảm thiểu thời gian, giấy tờ, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước, đảm bảo tiến độ công việc và công tác quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị".

Ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý tại Trung tâm hành chính công huyện 2.306 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 830 hồ sơ, đạt 36%; Tổng toàn huyện tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 7.635; hồ sơ, đạt 38,80 %.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ nhân dân đến giao dịch.

 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện đã tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng. Đồng thời, tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ông Phan Trung Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH Trang Thơ nhận xét: "Tôi thấy bây giờ các hoạt động giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước rất thuận lợi, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây. Nhiều thủ tục được thực hiện qua hệ thống phần mềm điện tử, làm rất nhanh, không phải chờ đợi lâu. Đối với những doanh nghiệp như chúng tôi thời gian là vàng, có khi chậm một vài thủ tục nào đó là mất đi cơ hội, nên khi huyện Hương Sơn cải cách hành chính như thế này chúng tôi thấy rất phấn khởi, hài lòng".

Các doanh nghiệp giao dịch các thủ tục trực tiếp trên máy tính qua hệ thống phần mềm điện tử tiện lợi và nhanh chóng

 

Với những nỗ lực trong thời gian qua, huyện Hương Sơn luôn được tỉnh đánh giá là đơn vị tốp đầu trong thực hiện cải cách hành chính, năm 2021 xếp thứ 2 toàn tỉnh. Đây là kết quả khẳng định sự nỗ lực cố gắng của huyện Hương Sơn trong ứng dụng CNTT, cải cách hành chính và cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cần tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đề ra; Đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng đòi hỏi của tiến trình cải cách hành chính, phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 270.869
    Online: 21