chuyên đề phòng chóng tham nhũng tiêu cực và giới thiệu cuốn sách kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do Đc Hoàng Văn Thanh, Báo cáo viên TW - Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo của tỉnh ủy trực tiếp quán triệt. Triển khai cuộc thi chính luận lần thứ 3, quán triệt triển khai Hướng dẫn rà soát sàng lộc đảng viên, triển khai Kế hoạch xây dựng Chi bộ, đảng viên 4 tốt.

Một số hình ảnh tại buổi học tập chuyên đề

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 263.182
    Online: 7