UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 5812/UBND-VX1 ngày 5/9/2021 về việc thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 trong đám tang.

Trước đó, ngày 06/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 5094/UBND-VX1 chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hạn chế sự lây lan trong cộng đồng; trong đó có nội dung: “Hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám tang và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.
Tuy vậy, thời gian qua việc tổ chức các đám tang chưa được mọi người chấp hành, thực hiện đúng quy định. Để giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch bệnh; ngăn ngừa tối đa các nguy cơ lây nhiễm, phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung quy định lại như sau: “Hạn chế tối đa không quá 30 người tham gia đám tang và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.
Văn bản yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 06/9/2021 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 254.175
    Online: 5